Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOBACZ
 
^Góra strony

 

  

 

 


 

Kamień  Mały, 03 czerwca 2016r.

 

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (PRACODAWCY, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PRZEDSIĘBIORCY, ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORCÓW, INSTYTUCJE RYNKU PRACY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PARTNERZY SPOŁECZNI) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

załącznik

 

 

 


 

Kamień Mały, 04.05.2016r.

 

 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

OGŁASZA KONKURS NA PARTNERA DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO (PRACODAWCY, ORGANIZACJE PRACODAWCÓW, PRZEDSIĘBIORCY, ORGANIZACJE PRZEDSIĘBIORCÓW, INSTYTUCJE RYNKU PRACY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, PARTNERZY SPOŁECZNI) W CELU PRZYGOTOWANIA I WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU, W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ VIII NOWOCZESNA EDUKACJA, 8.4 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, 8.4.1 DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT, REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO – LUBUSKIE 2020.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie

Formularz ofertowy

 

 

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

15 grudnia 2014r.

Kierownik Gospodarczy

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 2/2014

Data ukazania się ogłoszenia:  08 grudnia 2014r

Na stanowisko: Kierownik Gospodarczy

Nazwa urzędu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Adres Urzędu:        Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

                                   Kamień Mały 89

                                   66 – 460 Witnica

Status: Nabór zakończony

Wynik naboru: (osoby): 4.

Data publikacji wyniku: 15 grudnia 2014r.

Wybrany kandydat: Agnieszka Głuszko, Mościce.

 


 

Ogłoszenie
o naborze na stanowisko kierownika gospodarczego

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza nabór na stanowisko pracownicze w wymiarze 3/4 etatu.

Wymagania niezbędne:

-        kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku i co najmniej 6 letni staż pracy przy wykształceniu średnim, lub 2 lata przy wykształceniu wyższym,

-        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

-        wykształcenie co najmniej średnie techniczne,

-        niekaralności za przestępstwa umyślne,

-        nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

-        doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,

-        znajomość prawa oświatowego, kodeksu pracy, przepisów o zamówieniach publicznych, znajomość podstawowych zagadnień z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego,

-        obsługa komputera, korzystanie z sieci Internet, poczty elektronicznej,

-        komunikatywność, skrupulatność, dokładność,

-        bardzo dobre zdolności organizacyjne.

Przewidywany zakres czynności:

-        kierowanie zespołem pracowników obsługi – określanie zadań i odpowiedzialności tych pracowników w formie zakresu czynności, stwarzania im warunków pracy oraz zapewnienie bhp, pełnienie nadzoru nad podległym personelem,

-        zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynków i urządzeń terenowych (remonty, przeglądy techniczne) oraz zabezpieczenie majątku szkolnego,

-        sporządzanie sprawozdań dotyczących budynków, remontów,

-        dbanie o sprzęt przeciwpożarowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych,

-        dbanie o pełną czystość budynków oraz przynależnego terenu, zapewnienie opieki nad zielenią szkolną,

-        prace związane zamówieniami publicznymi

-        realizacja zakupów na potrzeby szkoły,

-    inwentaryzacja i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, organizacja inwentaryzacji rocznej i okresowej,

-        organizowanie szkoleń w zakresie bhp i p. poż. dla pracowników,

-        wykonywanie prac doraźnych zleconych przez dyrektora, wynikających z istotnych potrzeb szkoły,

-        pełnienie funkcji ABI,

-        prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

Warunki pracy i płacy:

-        zatrudnienie na 3/4 etat na czas próbny, następnie na czas nieokreślony,

-   wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. z późniejszymi zmianami.

Wymagane dokumenty:

-        list motywacyjny i CV,

-        dokument potwierdzający tożsamość,

-        dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje i odpowiedni staż pracy,

-        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne,

-        oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 ze zmianami) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym 89, w godzinach 8:00 – 14:00 do dnia 12 grudnia 2014r do godziny 14:00.

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie.

 

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook