Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOBACZ
 
^Góra strony

Artykuły

Kamień Mały, 30 czerwca 2017r.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: „Prace remontowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym: Toaleta dla personelu zlokalizowana na I piętrze,  Sanitariaty męskie zlokalizowane na parterze”termin składania ofert do. 14.07.2017 r. godz. 10:00


Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Projekt - Remont sanitariatów
Projekt - Remont toalety dla personelu
Przedmiar - Remont sanitariatów
Przedmiar Toaleta dla personelu
Rysunek - Remont sanitariatów
Rysunek -Toaleta personelu
Specyfikacja techniczna

 

 

 


 

Kamień Mały, 26.06.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


W związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty
realizowane poza formułą ZIT, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje o wyborze oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”
Plik w załączeniu.

 

 

 

Kamień Mały, 13.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z realizacją projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w ZS CKR w Kamieniu Małym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8.Nowoczesna edukacja Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty
realizowane poza formułą ZIT, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia do pracowni nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym”

Ogłoszenie zostało opublikowane w bazie konkurencyjności dnia 13.06.2017.

 

 

Zapytanie ofertowe POBIERZ

Oświadczenie o spełnianiu warunków POBIERZ

Oświadczenie o braku powiązań POBIERZ

Projekt umowy POBIERZ

Specyfikacja techniczna POBIERZ

Formularz ofertowy POBIERZ

 
 
 
 

Kamień Mały, 23 stycznia 2017r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  informuje,
że w wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych na „Zorganizowanie
i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. T - teoria i praktyka dla 51 uczniów przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.831
z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8., wybrano ofertę: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Kosynierów Gdyńskich 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Kamień Mały, 13.01.2017r.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. T - teoria i praktyka dla 51 uczniów    przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR. wyłączonego ze stosowania ustaw z dnia 29 stycznia .2004 r. Prawo zamówień publicznych (2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.831 z póź. zm) na podstawie art. 4 pkt 8.

Treść Ogłoszenia

Formularz ofertowy

Wzór umowy

 

 
Informacja o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że dnia 14 listopada 2016 r. o godz. 10:30 odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 25/2016  w celu wyłonienia najkorzystniejszej  oferty  na „Wzmocnienie ścian murowych budynku sali gimnastycznej” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. z 2016 r. poz. 831  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.
Postępowanie zostało zamknięte bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty ponieważ cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 


 

Informacja o wyborze oferty

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że dnia 09 listopada 2016r. o godz. 10:30 odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 24/2016  w celu wyłonienia najkorzystniejszej  oferty  na „Remont pracowni praktycznej nauki o żywności i żywieniu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Kamieniu Małym-etap II” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. z 2016 r. poz. 831  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wybrano ofertę:  Usługi budowlano-instalacyjne, STAD-BUD Damian Staniszczak,
ul. Metalowców 4, 66-400 Gorzów Wlkp.Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty cenowej  na zadanie

pn. „ Wzmocnienie ścian murowych budynku sali gimnastycznej”

 
ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie o cenę

Umowa

Formularz ofertowy

Specyfikacja techniczna

Przedmiar

Projekt budowlany

Projekt

 Informacja
Informujemy o
zmianach w załączonym do zapytania projekcie umowy:
§ 5 pkt. 1
zmiana: Terminy zakończenia realizacji –
  09.12.2016 r.
§ 9 pkt.1
zmiana:Za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w §2, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
wynagrodzenie netto ………………… (słownie: ………….) , plus należny podatek VAT(23%)
………… (słownie: ……………………….) brutto ……………… (słownie: ………………………………).

Dyrektor Zespołu Szkół w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty cenowej na

zadanie pod nazwą "Remont pracowni praktycznej nauki o żywności i żywieniu"

 

Zapytanie ofertowe POBIERZ

Formularz ofertowy POBIERZ

Specyfikacja techniczna POBIERZ

Umowa zmieniona POBIERZ

Umowa POBIERZ

Przedmiar POBIERZ


Informacja o wyborze oferty

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, żednia 27 października 2016r. o godz. 10:30 odbyło się posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Dyrektora nr 21/2016  w celu wyłonienia najkorzystniejszej  oferty  na „Zakup energii elektrycznej” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015 r. poz. z 2016 r. poz. 831  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wybrano ofertę:  Elektrociepłownia Andrychów  Sp. z o.o. ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów.

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na „Zakup energii elektrycznej” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM:  

Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w KamieniuMałym, Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na podstawie art.4 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
z zachowaniem zasad celowości, gospodarności i potrzeb jednostki.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej.

Posiadamy pięć przyłączy:

1)      taryfa C12a o mocy 4,0 (układ 1 fazowy)

2)      taryfa C12a o mocy 11,0 (układ 1 fazowy)

3)      taryfa G12 o mocy 38 (układ 3 fazowy)

4)      taryfa G11 o mocy 4,0 (układ 1 fazowy)

5)      taryfa C11 o mocy 27 (układ 3 fazowy)

Punkty przyłączenia:

1) Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

PLENED00000590000000000543332297 – nr licznika 18291842

Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej: 27 kW/h

2) Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

PLENED0000000590000000000379013276 – nr licznika 47958841

Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej: 37 000 kW/h

3)    Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

       PLEND00000590000000000704103209 – nr licznika 47958840

       Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej: 26 600 kW/h

4)   Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

      PLEND00000590000000000410920247 – nr licznika 26745344

      Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej: 1 522 kW/h

5)  Kamień Mały 89, 66-460 Witnica

     PLEND00000590000000000567594258 – nr licznika 63702812

     Szacunkowe roczne zużycia energii elektrycznej: 4 000 kW/h

Zamawiający informuje, że na przyłącza 1,2 posiada umowę dystrybucyjną z Enea Operator Sp. z o.o. a umowa na sprzedaż zawarta jest do dnia 31.12.2016 r.

Zamawiający informuje, że na przyłącze 3,4 posiada umowę kompleksową z Enea Operator Sp. z o.o. zawartą na czas nieokreślony.

Zamawiający informuje, że na przyłącze 5 posiada umowę kompleksową z Enea Operator do dnia 31.12.2016 r.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.          

V. TERMIN WYKONANIA:

1.      Termin realizacji: 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1/  potwierdzoną   za   zgodność   z   oryginałem   kopię  koncesji  na   prowadzenie   działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.       

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE OFERTY:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie kryterium: 100 % cena za 1 kW/h.

Cena musi zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym obowiązująca w dniu złożenia oferty.

 

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w jednym nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

Kamień Mały 89

66-460 Witnica

Sekretariat

Oznakowane następująco: Zakup energii elektrycznej 

Miejsce i termin składania ofert: 27.10.2016 r. do godz. 10:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zastrzega się, że niniejsze zapytanie ofertowe, jak też otrzymane w wyniku niniejszego zapytania – oferty, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy sięz koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego jest:

Agnieszka Głuszko -  95 751 58 26


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na „Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla wychowanków internatu ZSCKR    w Kamieniu Małym” Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.07.2016 r. pod numerem 141433-2016.

Załączniki:

Ogłoszenie

SWIZ

Formularz

Projekt umowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie na podstawie art.26 ust. 2d ustawy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykaz wykonanych usług

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia: 27.07.2016 r. do godz. 9:00  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat 

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 27.07.2016 r. o godz. 9:30  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica.

 

 

 

 


 

 27.01.2016 r.


Informacja o wyborze ofertyZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że  w wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych  na „Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu nauki jazdy kat. T - teoria i praktyka dla 54 uczniów” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wybrano ofertę:  Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców ul. Kosynierów Gdyńskich 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym  zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Przeprowadzenie kursu nauki jazdy na kategorię T dla 54 uczniów” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 90  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

Zaproszenie

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

 


 

Informacja o wyborze oferty

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że  w wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych  na „Zakup energii elektrycznej” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wybrano ofertę:  Elektrociepłownia Andrychów  Sp. z o.o. ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów.

 


 

Informacja o wyborze oferty

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert cenowych  na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu Opel Vivaro Kombi” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

Wybrano ofertę:  Car Center Sp. z o.o., ul. Muchoborska 7, 54-424 Wrocław.

 

  

 

1PYTANIA I ODPOWIEDZI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27.10.2015 r. NA DOSTAWĘ SAMOCHODU OPEL VIVARO KOMBI?

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami nadesłanymi przez Oferentów, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Ilu osobowa wersja samochodu jest przedmiotem zamówienia?

Odpowiedz

Informujemy, że przedmiotem zamówienia jest wersja 9 osobowa (8+1).


 Sprostowanie do opisu przedmiotu zamówienia

Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Zakup energii elektrycznej” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustaw   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 90 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

a) Dotyczy licznika 18291842

Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej: 27 kWh

b)Dotyczy licznika 47958841

Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej: 37000 kWh

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup energii elektrycznej” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 90 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu Opel Vivaro Kombi” przy wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30 000 EUR wyłączonego ze stosowania ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

 

Zapytanie ofertowe POBIERZ

Wzór umowy POBIERZ

Formularz POBIERZ

Oświadczenie POBIERZ

 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook