Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
POLITYKA PRYWATNOŚCI ZOBACZ
 
^Góra strony

Artykuły

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków dla wychowanków internatu ZSCKR w Kamieniu Małym” Ogłoszenie znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 222264-2015

Załączniki:

SWIZ
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04 września 2015 r. do godz. 9:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica Sekretariat

Oferty zostaną otwarte dnia: 04 września 2015 r. o godz. 9:30 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym Kamień Mały 89, 66-460 Witnica


Informacja o unieważnieniu postępowania na "Przygotowywanie posiłków dla uczniów"  pobierz.


 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dotyczy ,,Przygotowanie posiłków dla uczniów szkoły”

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym informuje, że ww. postępowaniu

wybrano ofertę:

Pawilon Gastronomiczny Monika Juszkiewicz, ul. Zielona 4, 66-436 Słońsk.

Uzasadnienie: Ofertę uznano za najkorzystniejszą.

 

 


 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym zaprasza do złożenia oferty cenowej na "przygotowywanie posiłków dla uczniów szkoły"

ogłoszenie
Formularz ofertowy
 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym w związkuz realizacją projektu„Lepszy Start!”, WND-POKL.09.02.00-08-073/13 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi PRZEPROWADZENIA KURSU PRAWA JAZDY KAT. B dla 20 uczniów”       

zapytanie ofertowe

formularz ofertowy

wykaz osób

oświadczenie wykonawcy

wzór umowy

 


                                      

  Kamień Mały, 22.01.2015r.

 

 

Dnia 21 stycznia 2015 r. o godz. 10.30  odbyło się posiedzenie Komisji, powołanej Zarządzeniem nr 02/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego                          w Kamieniu Małym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty na ,,Przeprowadzenie kursu nauki jazy kategorii T.”

 

Oferty złożyli:

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „MIKRUS”, ul. Spokojna 72-73, 66-400 Gorzów Wlkp.

2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „LOK OSZK w Gorzowie Wlkp.”., ul. Kosynierów    Gdyńskich 15, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

         Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybrano ofertę nr 2 - Ośrodek Szkolenia Kierowców „LOK OSZK w Gorzowie Wlkp.”,                  ul. Kosynierów Gdyńskich 15, 66-400 Gorzów Wlkp.Oferta zawierała najniższą cenę,                     w związku z tym uznano ją, jako najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy odbędzie się 28.01.2015 r. o godz. 10.00              w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym.

 


 

Copyright © 2013. Email Marketing Rights Reserved.


Facebook